admin

Hydroizolacja ciężka

Podczas wysychania i wulkanizacji do atmosfery emitowana jest jedynie para wodna. Masy dyspersyjne ze względu na swe ekologiczne właściwości, parametry fizyko-mechaniczne i możliwy zakres stosowania, są znacznie nowocześniejszym wyrobem od mas rozpuszczalnikowych. Dane odnośnie lokalizacji… Czytaj dalej »Hydroizolacja ciężka